Мұрагерлік статут: әртүрлі мемлекеттердің заңнамасын салыстырмалы талдау

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName## https://doi.org/10.26577/JAPJ.2023.v106.i2.015

Аннотация

Қазіргі кезеңде халықаралық аренада болып жатқан жан-жақты даму нәтижесінде халықаралық сипаттағы мұаргерлік қатынастар санының өсуі байқалды. Халықаралық қарапайым мұрагерлік қатынастарды реттеу қазіргі заманның өзекті мәселелерінің бірі деп айтуға болады. Бұл мәселенің себебі - бұл саладағы мемлекеттердің материалдық құқықтары бір-бірінен ерекшеленеді. Мұрагерлік саласындағы әлем мемлекеттерінің заңнамасын зерттей отырып және салыстырмалы талдау жасай отырып, біз айтарлықтай айырмашылықтарды, осы саладағы халықаралық реттеу механизмінің жоқтығын немесе реттеудегі белгілі бір олқылықтардың болуын байқаймыз. Біз бұл қатынастарды реттеу саласындағы заңнамалық актілердің мазмұны жағынан да, формасы жағынан да әртүрлі екенін көреміз.
Халықаралық құқықта мұрагерлік мәртебесі туралы консенсус жоқ. Сонымен, кейбір тәсілдерге сәйкес, мұрагерлік туралы заң осы Заңның құрамдас элементтерін, дәлірек айтқанда, ол қамтитын қатынастар шеңберін білдіреді. Бұл құрама элементтер мемлекеттердің материалдық құқығында әр түрлі формада анықталды.
Басқа тәсілге сәйкес, мұрагерлік туралы Заң жалпы мұрагерлік қатынастарға қолданылатын заңға қатысты. Бұл құқық соқтығысу құқығының нормалары арқылы анықталады. Бұл пікірді Әртүрлі дереккөздерден табуға болады.
Түйін сөздер: міндетті үлес, мұра туралы ереже, мұрагерлер, заң бойынша мұрагерлік, өсиет бойынша мұрагерлік
Қалай келтіруге болады
GAFAROVA, Kh. R.. Мұрагерлік статут: әртүрлі мемлекеттердің заңнамасын салыстырмалы талдау. ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы, [S.l.], v. 106, n. 2, p. 148-156, june 2023. ISSN 2617-8362. Мекен-жайы бойынша қол жетімді: <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/2874>. Кіру күні: 01 oct. 2023 doi: https://doi.org/10.26577/JAPJ.2023.v106.i2.015.
Бөлім
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ