Цифрлық активтерді өндіру және айналыс саласындағы құқықтық қатынастарды реттеу, коммерциялық алаяқтыққа қарсы іс-қимыл мәселелері

  • S. V. Romanenko Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық Заң Академиясы, «RVD completion» ЖШС, Қазақстан, Алматы қ http://orcid.org/0000-0002-0946-1669
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName## https://doi.org/10.26577/JAPJ.2023.v106.i2.05

Аннотация

Саяси тұрақсыздық, экономикалық санкциялар және әлемдік қауымдастықтың мемлекеттік қаржы жүйесіне деген сенімінің төмендеуі эволюцияға және заңнамамен әлі реттелмеген жаңа қаржы жүйесінің құрылуына әкелді.
Мақалада қолданыстағы қаржы жүйесіне және Қазақстан Республикасының цифрлық активтерді өндіру және айналыс саласындағы заңнамасына талдау жүргізілді. Коммерциялық алаяқтықтың өсу статистикасы және нарықтағы қолданыстағы цифрлық активтерге шолу, олардың сауда нұсқалары олардың құқықтық реттелуінің жеткіліксіздігін көрсетті. «Finiko» және «C. Invest» жобаларында цифрлық активтерді пайдалана отырып, инвестициялық жобалар мысалында жосықсыз жобаларға қарсы іс-қимыл мәселелері қамтылды.
Жүргізілген шолу нәтижесінде білікті сарапшыларды тарта отырып және ғылыми қоғамдастықтағы жүйелік проблемаларды талқылай отырып, цифрлық активтер саласындағы мамандандырылған уәкілетті органды құру қажеттілігі туралы қорытындылар жасалды, сондай - ақ инновациялық қаржылық қызметтер комитетін құру, уәкілетті органды құру және цифрлық активтер индустриясы инфрақұрылымын одан әрі дамыту үшін заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылады. Жалпы халықтың құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру үшін сапалы білім беруді қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдау.
Түйінді сөздер: валюта, коммерциялық алаяқтық, криптовалюта, сорғы және қоқыс, бұқа бассейні, токен, трансұлттық ұйымдасқан қылмыс, қаржы пирамидалары, сандық активтер.
Қалай келтіруге болады
ROMANENKO, S. V.. Цифрлық активтерді өндіру және айналыс саласындағы құқықтық қатынастарды реттеу, коммерциялық алаяқтыққа қарсы іс-қимыл мәселелері. ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы, [S.l.], v. 106, n. 2, p. 47-55, june 2023. ISSN 2617-8362. Мекен-жайы бойынша қол жетімді: <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/2864>. Кіру күні: 01 oct. 2023 doi: https://doi.org/10.26577/JAPJ.2023.v106.i2.05.
Бөлім
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ