Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы тұру аясындағы мемлекеттің қылмыстық­құқықтық саясаты туралы

Ш. Б. Маликова, А. М. Ергали

Abstract


Мақалада ақпараттандыру және байланыс саласындағы қыл­ мыстық құқық бұзушылықтарға қарсы тұру аясындағы мемлекеттің қылмыстық­құқықтық саясатының мәселелері қарастырылған. Ақ­ параттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұ­ зушылықтардың қоғамға қауіптілігі зерттелінген. Қылмыстылықтың сапалық өзгеруіне әсер ететін факторлар талданыла отырып, ком­ пьютерлік қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы тұрудың кешен­ ді шаралары зерделенген. 


Keywords


ақпарат, ақпараттық қауіпсіздік, іс­әрекет, қыл­ мыстық жауаптылық, қылмыстық саясат.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


Әдебиеттер

«Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 11 қаңтар, 2007 ж. No 217-III (29.12.2014 ж. өзгеріс- тер мен толықтыруларды қоса) // http://online.zakon.kz/