Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы тұру аясындағы мемлекеттің қылмыстық­құқықтық саясаты туралы

  • Ш. Б. Маликова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
  • А. М. Ергали Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Мақалада ақпараттандыру және байланыс саласындағы қыл­ мыстық құқық бұзушылықтарға қарсы тұру аясындағы мемлекеттің қылмыстық­құқықтық саясатының мәселелері қарастырылған. Ақ­ параттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұ­ зушылықтардың қоғамға қауіптілігі зерттелінген. Қылмыстылықтың сапалық өзгеруіне әсер ететін факторлар талданыла отырып, ком­ пьютерлік қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы тұрудың кешен­ ді шаралары зерделенген. 

References

Әдебиеттер
1 «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 11 қаңтар, 2007 ж. No 217-III (29.12.2014 ж. өзгеріс- тер мен толықтыруларды қоса) // http://online.zakon.kz/
How to Cite
МАЛИКОВА, Ш. Б.; ЕРГАЛИ, А. М.. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы тұру аясындағы мемлекеттің қылмыстық­құқықтық саясаты туралы. Journal of actual problems of jurisprudence, [S.l.], v. 75, n. 3, feb. 2016. ISSN 1563-0366. Available at: <http://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/721>. Date accessed: 20 aug. 2018.
Section
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА

Keywords

ақпарат, ақпараттық қауіпсіздік, іс­әрекет, қыл­ мыстық жауаптылық, қылмыстық саясат.