Ғылыми плагиат үшін заңды жауапкершілік

  • Г. М. Абубакирова Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы, Қызылорда қ.
  • Е. К. Саниязова Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы, Қызылорда қ.

Abstract

Мақалада ғаламтордың дамуы адами белсендiлiктiң әртүрлi са­ лаларында плагиаттың енуiне мүмкiндiк туғызатынығы сипатталады. Қоғамда өзекті болып отырған плагиат бiлiм мен ғылым саласында да өткір мәселе болып, өнеркәсiп саласы мен ғылым саласында да жо­ ғары болып тұрғандығы айтылады. Сонымен қатар, заңдық тұрғыдан қарағанда, плагиат авторлық құқық саласындағы ұрлық деп саналып, оның заңға қайшы мiнез­құлық ретінде көрініс тапқандығы және қо­ ғамдық қауiптi дәрежесіне орай заңдық жауапкершiлiктiң әртүрлiгі­ не әкеп соқтыратындығы баяндалады. Авторлық құқықты қорғаудың ең тиімді жолы тек қана мораль­ дық шығынды қалпына келтіру емес, сонымен қатар оларды заңдық жауапкерішілікке тарту болып табылады. 

References

Абубакирова Г.М., Саниязова Е.К.
Әдебиеттер
1 Stydentamsga.ru/pabl сайтының мәліметтері. Плагиат – определение и описания, значения.
2 Абрамова Н.Ю. Проблема плагиата в научных работах // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – No2. –
С.12.
3 Қазақстан Республикасының 1999 жыл 11сәуірде қабылдаған Азаматтық кодексі. Ерекше бөлімі
4 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы N 155-II Кодексі.
5 Қазақстан Республикасының ҚР 2014 жылғы 3 шілдедегі No 226-V Қылмыстық кодексi.
How to Cite
АБУБАКИРОВА, Г. М.; САНИЯЗОВА, Е. К.. Ғылыми плагиат үшін заңды жауапкершілік. Journal of actual problems of jurisprudence, [S.l.], v. 75, n. 3, feb. 2016. ISSN 1563-0366. Available at: <http://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/714>. Date accessed: 20 aug. 2018.

Keywords

плагиаттық, ғылым, авторлық құқық, ұрлық, заңды жауапкершілік.