Ғылыми плагиат үшін заңды жауапкершілік

Г. М. Абубакирова, Е. К. Саниязова

Abstract


Мақалада ғаламтордың дамуы адами белсендiлiктiң әртүрлi са­ лаларында плагиаттың енуiне мүмкiндiк туғызатынығы сипатталады. Қоғамда өзекті болып отырған плагиат бiлiм мен ғылым саласында да өткір мәселе болып, өнеркәсiп саласы мен ғылым саласында да жо­ ғары болып тұрғандығы айтылады. Сонымен қатар, заңдық тұрғыдан қарағанда, плагиат авторлық құқық саласындағы ұрлық деп саналып, оның заңға қайшы мiнез­құлық ретінде көрініс тапқандығы және қо­ ғамдық қауiптi дәрежесіне орай заңдық жауапкершiлiктiң әртүрлiгі­ не әкеп соқтыратындығы баяндалады.

Авторлық құқықты қорғаудың ең тиімді жолы тек қана мораль­ дық шығынды қалпына келтіру емес, сонымен қатар оларды заңдық жауапкерішілікке тарту болып табылады. 


Keywords


плагиаттық, ғылым, авторлық құқық, ұрлық, заңды жауапкершілік.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


Абубакирова Г.М., Саниязова Е.К.

Әдебиеттер

Stydentamsga.ru/pabl сайтының мәліметтері. Плагиат – определение и описания, значения.

Абрамова Н.Ю. Проблема плагиата в научных работах // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – No2. –

С.12.

Қазақстан Республикасының 1999 жыл 11сәуірде қабылдаған Азаматтық кодексі. Ерекше бөлімі

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы N 155-II Кодексі.

Қазақстан Республикасының ҚР 2014 жылғы 3 шілдедегі No 226-V Қылмыстық кодексi.