Махамбет шығармашылығындағы саяси­құқықтық ойлар

Ш. Қ. Ергөбек, К. Ж. Алтаева

Abstract


Мақалада Бөкей ордасындағы биліктің орталықтанып, бұқара ха­ лықтың тұрмыс­жағдайы нашарлаған кезеңде хандық билікке қарсы шығып, ұлт­азаттық идеяны қолдаған Махамбат Өтемісұлының саяси­ құқықтық ойлары сараланған. Махамбет Өтемісұлы дәстүрлі билік орталығы болып табылатын Истайдың қолдаушысы болды. Ақын шығармашылығы абсолютті монархия идеясын ығыстырып Конститу­ циялық құқықтық талаптардың орын алуын қалайды. 


Keywords


монархизм, билікті орталықтандыру, еркіндік, ерік­ тілік, тәуелсіздік, бірлік.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


Әдебиеттер

Муканов М.С. Из исторического прошлого. – Алматы: Қазақстан, 1998. – 160 с.

Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. – М.: АН СССР, 1958. – 343 с.

Жеті ғасыр жырлайды. 2 томдық. Құрастырған: Е. Дүйсенбайұлы. – Алматы: Жазушы, 2004. – 1 том. – 400 б.

ХІХ ғасыр әдебиеті. Алтыншы кітап. Құрастырған: Х. Сүйіншәлиев. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 224 б.

Махамбет. Жыр семсер. – Алматы: Жазушы, 1979. – 152 б.

Монтескье Ш.Л. Заңдар рухы туралы. – Алматы: Үш қиян, 2004. – 784 б.

Өзбекұлы С. Қазақстанның саяси-құқықтық ой-пікір тарихының өзекті мәселелері. – Алматы: Білім, 2004. – 128 б.