Райымжан Марсековтың саяси­ құқықтық көзқарастары

  • Д. А. Турсынқулова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Мақалада Райымжан Марсековтің саяси­құқықтық көзқараста­ рының қалыптасу ерекшеліктері қарастырылады. Р. Марсеков «Алаш» партиясының мүшесі және өз халқының ұлтжанды азаматы ретінде кезінде болып жатқан саяси тайталастардан қалыс қала алмады. Р.Марсековтың негізгі саяси­құқықтық тұжырымдары «Сайлаухан оның ақырғы залалы», «Қазақ билерінің тексерулері», «Қазақ қайтсе жерге ие болады», «Бас қосудың керектігі», «Мемлекеттік құрылыс ту­ ралы», «Мемлекет аралық заңдар туралы», «Қазақ қайда бара жатыр», т.б. еңбектерінде көрініс тапқан. 

References

1 Дулатбеков Н. Алаш ардақтылары: Санк-Петербург іздері. – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2013. – 240 б.
2 Марсеков Р. Қазақ қайда бара жатыр? – Алматы: Издательство «Центр Азии», 2014. – 368 б.
How to Cite
ТУРСЫНҚУЛОВА, Д. А.. Райымжан Марсековтың саяси­ құқықтық көзқарастары. Journal of actual problems of jurisprudence, [S.l.], v. 75, n. 3, feb. 2016. ISSN 1563-0366. Available at: <http://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/685>. Date accessed: 20 aug. 2018.
Section
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ИСТОРИИ ПРАВА

Keywords

мемлекет, қоғам, би, сайлау, саясат, құқық, қозға­ лыс, жер, билік.