Турсынқулова, Д.. " Райымжан Марсековтың саяси­ құқықтық көзқарастары" KAZNU BULLETIN LAW SERIES [Online], Volume 75 Number 3 (12 February 2016)