Турсынқулова, Д.. " Райымжан Марсековтың саяси­ құқықтық көзқарастары" Journal of actual problems of jurisprudence [Online], Volume 75 Number 3 (12 February 2016)