Турсынқулова, . 2016 Feb 12. Райымжан Марсековтың саяси­ құқықтық көзқарастары. Journal of actual problems of jurisprudence. [Online] 75:3