Турсынқулова, . 2016 Feb 12. Райымжан Марсековтың саяси­ құқықтық көзқарастары. KAZNU BULLETIN LAW SERIES. [Online] 75:3