Турсынқулова, . (2016). Райымжан Марсековтың саяси­ құқықтық көзқарастары. KAZNU BULLETIN LAW SERIES, 75(3). Retrieved from http://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/685